zpět na úvodní stranu     

Přehled nabízených distančních kurzů

(Sportovní) Přípravka nejen pro štěňata*

Jde o rozšířenou verzi prezenčního kurzu Motivace a Pozornost. Jak název napovídá, jde o přípravu psů pro další výcvik, především ve sportech jakými jsou agility a dogfrisbee. Velice vhodný je tento kurz pro štěňata a mladé psy. Ale přínos bude mít určitě i pro kohokoli, kdo chce psa “jen” naučit základním věcem a seznámit se s cvičením s klikrem.

V tomto kurzu se budeme věnovat nácvikům základů:

bullet

“shapingové” hry

bullet

hra s hračkami (povely "drža "pusť")

bullet

základní povely "sednia "lehni"

bullet

hry na pozornost a soustředění

bullet

hry na sebeovládání

bullet

relaxační hry

bullet

hry s klíckou / domečkem

bullet

nácvik přivolání

bullet

reakce na pohyby psovoda  

bullet

základní cviky na rozvoj pohybových schopností

Interval zadání: 14 dní
Cena: 3500 Kč
Zahájení nejbližšího kurzu:
...

 

* Absolvování tohoto kurzu opravňuje k navazujícímu výcviku i v prezenčních kurzech stejným způsobem, jako absolvování prezenčního kurzu Motivace a Pozornost.
Triky - základní

Nevadí, pokud už některé z těchto cviků znáte. V takovém případě se zaměříme na posunutí těchto triků na další úroveň.

 

Interval zadání: prvních 5 zadání (budou obsahovat jednodušší triky) budou zasílána po 7 dnech, následujících 5 zadání (budou rozvíjet probrané triky a obsahovat triky obtížnější) budou zasílána po 14 dnech

 

Cena: 3200 Kč
 

Pro absolventy Přípravky nebo MaP:
Cena: 2900 Kč
 

Zahájení nejbližšího kurzu: ...

V tomto kurzu se budeme zabývat těmito triky:

bullet otočky na obě strany
bullet pivot - obcházení předmětu zadními
bullet obíhání tyčky, člověka, nohy člověk
bullet zvedání a podávání předních pacek
bullet pozice “front” a společná chůze bokem
bullet proběhnutí mezi nohama a "zaparkování" mezi nohama
bullet osmička mezi nohama
bullet slalom mezi nohama - dopředu i dozadu
bullet procouvání mezi nohama alias “twist”
bullet proskok rukama
bullet výskok do náruče
bullet panáček
bullet couvání
bullet packy na nohy člověka
bullet sudy

 

 

 

webdesign MakyChuckie © 2012