zpět na úvodní stranu     

Kurzy pro kohokoliv KDEKOLIV

Jelikož kvůli našim prostorovým možnostem a časovým možnostem zájemců nejsme schopní pokrýt poptávku po našich tradičních, prezenčních kurzech, rozhodli jsme se pro rozšíření naší nabídky o kurzy internetové: PŘEHLED

 

O co jde?
Jde o “distanční” formu tréninku. Veškerá komunikace s instruktorem probíhá přes internet - zadání, instrukce, dotazy. Velkou roli hrají videa, o která může instruktor doplňovat psané zadání a pomocí kterých mohou účastníci prezentovat svoje momentální výsledky, nebo případné problémy.

Výhodou internetových kurzů je nepochybně možnost trénovat v dobu, kdy to vyhovuje Vám a Vašemu psovi a navíc není třeba nikam dojíždět. Další výhodou je nepochybně intenzivnější zpětná vazba, protože tato forma kurzu umožňuje takřka každodenní probrání aktuálních problémů.

Instruktor bude účastníkům zasílat zadání samostatné práce formou PDF na e-mail a zároveň bude mít každý účastník zadání přístupné i online.

Stejně jako u našich prezenčních kurzů, i metodika těchto internetových kurzů je založena na cvičení s klikrem se zaměřením na rozvíjení schopnosti psa řešit problémy a nabízet chování. Velký důraz klademe na radostný projev psa, protože věříme, že jakékoli cvičení musí psa (a člověka) především bavit.

Průběh kurzu:
Kurz se skládá z 10 lekcí / zadání. V každém zadání bude popsané, čemu se mají účastníci věnovat, základní metodika a principy a tipy, jak postupovat.
Vybraná zadání budou navíc obsahovat také instruktážní videa. Na vypracování každého zadání mají účastníci 7-14 dní.
Po 7-14 dnech (časový rozvrh je upřesněn u každého kurzu) obdrží účastníci nové zadání. Jednotlivá zadání na sebe navazují, takže je důležité postupovat společně se zadáními.

Každý účastník může během týdne zaslat jedno video shrnující dosavadní tréninkové postupy, případně problémy. Video lze zaslat veřejně, tedy tak, že si ho budou moct shlédnout všichni účastníci a budou na něj moct také reagovat, nebo soukromě na e-mail instruktora. Video by nemělo být delší než 5 minut.

Mimoto bude u každého zadání k dispozici chat a komentáře, prostřednictvím kterých mohou účastníci pokládat dotazy týkající se problémů při tréninku, ujasnění zadání apod. Chat i komentáře jsou viditelné pro všechny účastníky, což umožní lepší sdílení tréninkových poznatků. Nicméně pro každého je tu i možnost zaslání soukromé zprávy nebo e-mailu.

Zakončení kurzu:
Posledním úkolem kurzu je natočení a zaslání “absolventského” videa, které bude shrnovat všechno, co se tým během kurzu naučil.

Absolvování internetových kurzů má stejnou hodnotu, jako absolvování kurzů prezenčních a opravňuje tak absolventy k navazujícímu výcviku.

Co je třeba mít pro účast v kurzu?

bullet

Přístup k internetu

bullet

Jelikož kurz probíhá prostřednictvím google dokumentů, je třeba, aby měl každý účastník účet na googlu. Založení účtu je zdarma a není nijak náročné.

bullet

Možnost natáčet video a nahrát ho na internet. (Video nemusí být v žádné velké kvalitě. Bohatě postačí video z běžných smarthphonů nebo tabletů.)

Počet účastníků:
Abychom si byli jistí, že pro každého účastníka bude dostatek času a prostoru, je maximální počet na každý náš internetový kurz 20 týmů.

 

 

webdesign MakyChuckie © 2012